08 jan Deň radosti

Voľbe novej generálnej predstavenej, 11. augusta 2012, predchádzali ranné chvály, ktoré začali o 8.45 v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa.

Po speve “Veni Creator Spiritus” vzala sestra Lucella Maria Werkstetter (doterajšia generálna predstavená kongregácie) horiacu sviecu a niesla ju z kostola do kapitulnej miestnosti. Sestry kapitulárky ju ticho nasledovali v procesii.
Program začal myšlienkou zakladateľky Matky Alfonzy Márie. Potom sestra Lucella Maria predstavila otca Marca Helfera, ktorý bol delegovaný štrasburgským arcibiskupom Jean- Pierre Gralletom, aby viedol voľbu. Po úvodnom slove sestry začali s voľbou. Na záver otec Helfer oznámil výsledok voľby.

Novou generálnou predstavenou kongregácie sa na nasledujúcich šesť rokov stala sestra Monika Heuser.
Sestry vyjadrili svoju radosť spevom v rôznych jazykoch, kvetmi a osobnými gratuláciami.

Nasledovalo slávenie Eucharistie. Sestra Monika Heuser vzala horiacu sviecu a niesla ju do kostola, sestry ju nasledovali v procesii. Hlavným celebrantom bol otec Marc Helfer, spirituál Germain Beyler a Bernhard Weber koncelebrovali. Počas svätej omše zložila sestra Monika Heuser prísahu

a všetky sestry jej znakom pokoja vyjadrili pripravenosť k poslušnosti.

Internacionalita kongregácie sa prejavila aj v pestrosti liturgie.

V jedálni sestry čakal slávnostný obed. Pri tejto príležitosti ďakovali jednotlivé provincie a delegatúry sestre Lucelle Márii za jej dlhoročnú službu vo vedení kongregácie. Zároveň blahoželali sestre Monike Heuser, pričom každá provincia a delegatúra pripojila aj krátky kultúrny program.