13 júl Detský výletový tábor pre deti z Ukrajiny žijúce v našom kláštore v Banskej Bystrici

motto :„Rozžiarme hviezdy pokoja“

Pokoj môžu šíriť len ľudia, ktorí ho majú v srdci. Teda aj my môžeme byť šíriteľmi pokoja. Len je potrebné, aby sme mali pokoj v srdci. A to sa stane, ak budeme žiť podľa toho, ako náš učí Pán Ježiš.

Je to šíriť pracovitosť, múdrosť, mlčanlivosť, radosť , prívetivosť , veselosť, nábožnosť.

Celý týždeň od 4.7. do 10.7.2022 sme prežili s deťmi z Ukrajiny a aj so slovenskými deťmi.  Bolo nás 5 animátorov a 21 detí. Hoci bola rečová bariéra, naša služba s láskou a ochota detí nám nebránili prežiť dni plné radosti.

Fotky to dosvedčujú …..