08 jan Dni duchovnej obnovy pred voľbou novej generálnej predstavenej

V dňoch od 8. do 10. augusta sa sestry v tichu a v modlitbe pripravovali na voľbu novej generálnej predstavenej.

Duchovnú obnovu viedol páter Hans Abart (jezuita z Neumarktu).

Jednotlivé témy:

1. Odpočinúť si – Mk 6,30-32

2. Prameň v nás – Jn 3,5, Jn 4,14, Jn 7,37-39

3. Rozlišovanie duchov – Kor 13,1-13

4. Nasledovanie – Mt 8,18-27

Páter Abart sprevádzal sestry svojimi impulzmi a podnetmi na rozjímanie k voľbe novej generálnej predstavenej.

Boli to dni plné ticha, pokoja, modlitby a stretnutí s eucharistickým Kristom.