08 jan Druha etapa formácie asociovaných laikov

15. októbra, na sviatok sv. Terézie z Avily, patrónky  kongregácie, začali členovia nášho Laického spoločenstva v Kysuckom Novom Meste, druhú etapu vzdelávania a formácie. Priebeh formácie im predstavila sr. Timotea. Asociovaní laici sa budú stretávať pod vedením sr. Celiny 2-krát za mesiac. Jedno mesačné stretnutie bude zamerané na zdieľanie a diskusiu o Životnom programe a stanovách Laického spoločenstva a na prehĺbenie sa v konkrétnej téme (osobnosť a charizma matky Alfonzy Márie, dejiny kongregácie,  ostatné texty kongregácie a pod.) Na druhom mesačnom stretnutí sa budú asociovaní laici prehlbovať vo sv. Písme formou Lectio divina.