08 jan Duch sestier Najsvätejšieho Spasiteľa má byť duchom Ježiša Krista

Od 20. – 23. septembra 2012 sa stretlo 15 sestier v duchovno – formačnom centre v Smižanoch na duchovnej  obnove na tému Duch sestier Najsvätejšieho Spasiteľa má byť duchom Ježiša Krista. Sestrám sa na túto tému prihovoril a o svoje skúsenosti podelil dp. Ján Jenčo – prodekan teologickej fakulty KU, ktorý sa osobne zaujíma a zaoberá spiritualitou našej zakladateľky matky Alfonzy Márie. Vychádzal zo spisov spirituála Marcela Nagela Z prameňov kongregácie. Vyzdvihol dva aspekty zo života zakladateľky – zjednotenie s Kristom ako predpoklad jeho nasledovania a našu spoluprácu na diele spásy cez naše poslanie.