08 jan Provinciálna kapitula 2012

V dňoch 1. – 5.marca 2012 sa v Dome sv. Bystríka v Čičmanoch konala provinciálna kapitula slovenskej provincie. Téma provinciálnej kapituly znela: „Radikálnosť v nasledovaní Krista Spasiteľa, vernosť duchu a charizme matky Alfonzy Márie, flexibilnosť v obnove nášho poslania v Cirkvi a vo svete.“ Úlohou kapituly bolo prehodnotiť život provincie a dať jej nasmerovanie do ďalšieho obdobia. Zúčastnilo sa na nej 31 sestier a svojou prítomnosťou sestry podporila aj generálna predstavená, sr. Lucella Maria Werkstetter.