08 jan Veľká udalosť v nasej kongregácii

V pondelok 30. júla večer bolo počuť v našom generálnom dome v Oberbronne pozdravy na privítanie  v mnohých jazykoch. Pre mnohé sestry veľká radosť, že sa môžu opäť stretnúť, pre niektoré “nové” sestry vzájomné  spoznanie sa.

Zástupkyne všetkých provincii a delegatúr našej kongregácie:  Angoly, Kamerunu, Argentíny, Francúzska, Nemecka, Rakúska a Slovenska sa zišli, aby sa zúčastnili generálnej kapituly, ktorá sa koná každých šesť rokov v Oberbronne.

Ako hostia boli pozvaní:

Spirituál Germain Beyler, Oberbronn (Francúzsko)

Spirituál Bernhard Weber, Bühl (Nemecko)

Sestra Katarína Krištofová, generálna predstavená Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa

Téma generálnej kapituly znie:

Povolané k rehoľnému životu, k radikálnemu rozhodnutiu pre Krista, v duchu Matky Alfonzy Márie, obnoviť naše poslanie v Cirkvi a vo svete.

Generálna predstavená zhrnula úlohu generálnej kapituly takto: “Jej úlohou je nanovo preskúmať život nášho rehoľného spoločenstva, zaoberať sa budúcnosťou a zvoliť sestry, ktoré budú nasledujúcich šesť rokov ďalej viest našu kongregáciu.“

Už niekoľko mesiacov dopredu sa aktívne pracovalo na príprave kapituly. A teraz je to už tu!

Po rannom slávení Eucharistie v deň smrti našej zakladateľky matky Alfonzy Márie (31. júla) a po vzývaní Ducha Svätého vyzvala sestra Lucella Maria každú kapitulárku po mene. Každá z vyzvaných sestier potom položila pred obraz Matky Alfonzy Márie symbol, ktorý vystihuje jej prítomnosť na kapitule.

Vo svojom úvodnom slove citovala sestra Lucella Mária výrok: “Rehoľné spoločenstvo nie je založené raz navždy, každý deň sa stáva vždy novým.”

Nasledovali organizačné pokyny, predstavenie moderátorky sestry Grácie Schneeweiss a odsúhlasenie rokovacieho poriadku generálnej kapituly.

V ďalšom bode programu prezentovala sestra Lucella Mária správu o  stave a živote kongregácie.

Nad otázkami týkajúcimi sa prednesenej správy pracovali sestry ďalej v skupinovej práci.

Druhý deň generálnej kapituly začal poďakovaním sestre Lucelle Márii za predstavenie správy o živote  kongregácie a krátko nato nasledovala ďalšia správa o hospodárskej situácii kongregácie, ktorú podala sestra Marlene Heck, generálna ekonómka.

Na záver dňa si sestry kapitulárky vypočuli ešte dve správy spojene s prezentáciou a to správu provincie Angola a delegatúryArgentína.