20 jan Duchovná obnova laikov

22. novembra 2014 sa konala jednodňová duchovná obnova členov Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa v Trebišove, pod vedením vdp.dekana Jozefa Gnipa.  Hlavnou témou obnovy bola  myšlienka sv. Augustína:  “Miluj a rob čo chceš.” Obnovy sa zúčastnilo  27 členiek Laického spoločenstva a  sestry miestnej komunity.