09 jan Duchovná obnova našich laikov

V dňoch 12. – 13. októbra 2013 sa v Brehove zúčastnili laici z trebišovského Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa na duchovnej obnove, ktorá mala tému: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“

V prvý deň mal prednášky vdp. dekan Jozef Gnip, ktorý bol laikom k dispozícií i na duchovný rozhovor a sviatosť zmierenia.

V druhý deň sa laikom venovali sestry z miestnej komunity v Trebišove. Sr. Alojzia mala pre nich prichystanú prednášku, sr. Veronika mala na starosti modlitbu a poklonu, sr. Stanislava sa starala počas celej duchovnej obnovy o kuchyňu. Sestry boli k dispozícií laikom aj pre duchovný rozhovor.