24 feb Veľká noc v tichu kláštora

Milé dievčatá a mladé ženy,

pozývame do ticha kláštora 9.-12.4.2020 na Jakubovom nám. Bratislave.

 

Pozývame dievčatá a mladé ženy vo veku 16 – 30 rokov na prežitie veľkonočného Trojdnia s nami. Nad tajomstvom Ježišovho víťazstva nad smrťou a zlom budeme uvažovať počas prednášok a meditovať o ňom V modlitbe a obradoch veľkonočného Trojdnia.

Tešíme sa na Vás.

Sestry spasiteľky