27 mar Duchovná obnova so superiorom Simonisom

Za účasti 60 sestier matky Alfonzy Márie sa v dňoch 24.-26.3.2017 uskutočnila v Centre Salvator v Bratislave duchovná obnova, ktorej hlavnou postavou bol historicky známy superior kongregácie vo Francúzsku o. Simonis. Jeho život a odkaz sestrám Božského Vykupiteľa a Najsvätejšieho Spasiteľa nám sprostredkoval o. Ján Jenčo.