08 jan Duchovné cvičenia členov laického spoločenstva

Od 14. do 17. júna sa v priestoroch (našej) dolnej fary konali duchovné cvičenia pre členov a priateľov Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa.
Duchovné cvičenia viedol  Doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. V príhovoroch predstavil účastníčkam duchovnosť Matky Alfonzy Márie, zakladateľky Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. O témach: Boh v živote Matky Alfonzy Márie, O modlitbe, Sviatosť zmierenia, Kríž, Panna Mária, Eucharistia, Apoštolát – hovoril veľmi pútavo. Po prednáškach mohli účastníčky  v tichu rozjímať a pristúpiť k sviatosti zmierenia. Na záver duchovných cvičení sme dostali apoštolské požehnanie spojené s úplnými odpustkami. Naša vďaka za prijaté milosti patrí v prvom rade Pánu Bohu, exercitátorovi o. Jánovi Jenčovi a nášmu p. farárovi Jánovi Uskobovi, ktorý nám umožnil zorganizovať tieto duchovné cvičenia na fare. Spolu sa zúčastnilo 38 účastníkov z toho 6 žien z 3. rádu OPraem. Všetci vyjadrili túžbu zorganizovať duchovné cvičenia aj o rok a ochotu pokračovať v stretnutiach Laického spoločenstva aj v budúcom šk. roku.