04 máj Európske stretnutie AG1 na Slovensku

V poradí už po druhýkrát sa Európske stretnutie sestier našej kongregácie, ktoré patria do vekovej skupiny do 50 rokov, konalo na Slovensku v Bratislave. Stretnutia sa zúčastnilo do 30 sestier zo slovenskej, nemecko-rakúskej a francúzskej provincie. Prebiehalo v dňoch od 28.4. do 1.5.2017. Téma tohtoročného stretnutia sa týkala 150. výročia úmrtia zakladateľky matky Alfonzy Márie a bola prepojená s vnútornou modlitbou sv. Terézie z Avily.