09 jan Európske stretnutie sestier AG3

11.-14. júna 2014 sa uskutočnilo európske stretnutie sestier našej kongregácie najstaršej vekovej skupiny. Stretnutie, ktoré sa nieslo v duchu témy:„Zakorenené v charizme matky Alfonzy Márie prinášať dnes do sveta evanjeliovú radosť“, sa uskutočnilo v našom generálnom dome v Oberbronne.

V tomto jubilejnom roku sa všetky európske stretnutia vekových skupín AG1, AG2 a AG3 budú zaoberať témami, ktoré úzko súvisia s Jubileom 200-ročného narodenia našej zakladateľky matky Alfonzy Márie.

Na stretnutí AG3 sestry meditovali, adorovali, zdieľali sa a putovali po miestach, ktoré súvisia so založením našej kongregácie a životom prvých sestier. Okrem iných miest navštívili sestry rodný dom zakladateľky a prvý “Kláštorík” v Niederbronne.

Pri spätnom hodnotení tohto stretnutia sme sa všetky zhodli na tom, že otvorená a srdečná atmosféra, ktorá nás počas týchto dní sprevádzala, stále hlbšie spoznávanie sa, spoločné zdieľania a modlitby a putovanie po miestach založenia boli pre nás mocnými impulzmi a posilou pri prinášaní evanjeliovej radosti a spásy ľuďom, ku ktorým sme poslané.