08 jan Generálna kapitula prebieha

Potom, ako sa 1. augusta blahoželalo sestre Michealammal Thainas z Indie k jej narodeninám, bol hneď 2. augusta na rade spirituál Germain Beyler. Obom účastníčky kapituly zaspievali  v šiestich jazykoch.

Ako každý deň aj tento začal myšlienkou  Matky Alfonzy Márie.

Celý tento deň sa sestry venovali počúvaniu správ jednotlivých provincií a delegatúr.

V správach bolo možné vidieť obrovské bohatstvo,  ktorým žije každá provincia a delegatúra.

Sestry s obdivom pozorovali, ako bola spiritualita Matky Alfonzy Márie, ako aj  impulzy z odporúčaní  uplynulej generálnej kapituly z roku 2006, uživotnené. Všetkým to  pomohlo lepšie porozumieť aktuálnu situáciu kongregácie.

Tento dlhý deň počúvania bol ukončený spoločnou poklonou pred eucharistickým Kristom.

Tu mohli sestry všetko, čo v ten deň prijali a čo prešlo ich hlavou ale aj srdcom, odovzdať nekonečnej Božej láske a milosrdenstvu.

3. august opäť začal  oslavou narodenín, tentokrát sestry Rosy Fischer, provinciálnej predstavenej provincie Nemecko – Rakúsko.

Po tejto malej oslave mali sestry priestor vrátiť sa k tomu, čo si vypočuli v predchádzajúci deň a to pri osobnej reflexii, v skupinovej práci a na záver v pléne.

V sobotu 4. augusta vyzvala generálna predstavená, sestra Lucella Marie Werkstetter, sestru Katarínu Krištofovú, generálnu predstavenú Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa, aby informovala kapitulárky o spolupráci medzi oboma kongregáciami. Sestry boli jej rozprávaním oslovené, nakoľko im priblížila aj život sestier ich kongregácie  počas  komunizmu.

V tento deň mal narodeniny španielsky tlmočník Pablo. Sestry ho potešili narodeninovou piesňou.

Popoludnie bolo vyplnené témou „Výzvy dneška“. Jednou z foriem bola práca v jazykovo zmiešaných skupinách. Odozva na túto skupinovú prácu bola veľmi pozitívna.

V pléne sa na záver diskutovalo o výzvach, ktoré sestry považovali za prvoradé.