08 jan Generálna kapitula sa chýli ku koncu

Nasledujúce dni, 16. a 17. august 2012, sestry intenzívne pracovali na rôznych témach, vyjadrovali sa k otázkam a návrhom jednotlivých provincií a delegatúr.

V piatok, 17. augusta, navštívil sestry arcibiskup zo Štrasburgu Jean-Pierre Grallet. Vyjadril radosť z prítomnosti sestier, ktoré žijú charizmu Matky Alfonzy Márie, v jeho diecéze.

Niektoré body, ktoré arcibiskup Grallet zvlášť vyzdvihol:
Ako kongregácia sa nachádzate v srdci Cirkvi. Bez rehoľného života by Cirkvi chýbalo niečo dôležité…
„Znovu začať u Krista“ – a kapitula je vždy novým začiatkom – znamená:
Nanovo objaviť prvotnú lásku ku Kristovi a láskou odpovedať na Božiu lásku…
Sesterskosť je prvým svedectvom, ktoré dáva spoločenstvo…
Je to prorocký znak v spoločnosti, ktorá sa stále viac stáva individualistickou…
Kritériom rozhodovania sa Matky Alfonzy Márie v jej angažovanosti bola vždy pozornosť voči chudobným a núdznym…
Radosť je dobrou cestou evanjelizáciou. Naša radosť je prejavom toho, že sme našli zmysel života…

O 11.00 slávili sestry Eucharistiu spolu s arcibiskupom a všetkými prítomnými kňazmi v kostole Najsvätejšieho Spasiteľa.

Po dobrom obede a krátkej pauze sa pokračovalo v práci.

Nadišiel 18. august 2012 – posledný deň generálnej kapituly.
Uskutočnilo sa posledné hlasovanie a ešte raz internacionálna svätá omša so spevmi v rôznych jazykoch. Generálna predstavená sr. Monika Heuser sa so všetkými srdečne rozlúčila a popriala sestrám šťastný návrat domov.

Trocha unavené, ale s veľkou radosťou a vďakou za skúsenosti a stretnutia uplynulých troch týždňov sa sestry vybrali na spiatočnú cestu.