08 jan Generálna kapitula v šľapajách Matky Alfonzy Márie

Deň po voľbe generálnej predstavenej boli účastníčky kapituly pozvané na výlet. Po svätej omši, ktorú sestry slávili s domácim spoločenstvom, sa vybrali na cestu „hlbšie“ do Alsaska, do mesta Ungersheim, v ktorom sa nachádza najväčšie múzeum francúzskej kultúry, tzv. Ekomúzeum.

Nachádza sa tam 70 historických domov, ktoré tu boli prenesené z južného Alsaska a zo Sundgau. Sestry si mohli pozrieť školu, pekáreň, vodný mlyn, pálenicu, hrnčiarsky dom, ako aj pôvodné typické hospodárske domy tohto regiónu. Život na dedine predstavovali dobrovoľníci a zamestnanci oblečení v dobových kostýmoch. Jej skutčný obraz dotvárali hospodárske zvieratá a množstvo bocianov, ktoré sú symbolom Alsaska.
Takto mohli sestry zažiť, ako sa žilo za čias Matky Alfonzy Márie.

Unavené, ale plné dojmov, sa vrátili do Oberbronnu, kde na nich čakala slávnostná večera. O príjemné zakončenie dňa sa postarali tlmočníci, ktorí si pre sestry pripravili zaujímavú súťaž.

V pondelok (13.8) sa opäť pokračovalo v práci na Odporúčaniach generálnej kapituly určených na ďalších šesť rokov.

V utorok boli zvolené tri generálne asistentky. Popoludní sa ďalej pracovalo v pléne a v pracovných skupinách.
Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie dal spirituál Bernhard Weber sestrám niekoľko vzácnych impulzov k evanjeliu, ktoré ich mali týmto dňom sprevádzať. Poukázal na svätosť života Panny Márie, ako ju žila vo všednom dni.

Po modlitbe ranných chvál nasledovala voľba ďalších dvoch generálnych asistentiek, generálnej ekonómky a generálnej sekretárky.

Nové generálne vedenie

Z ľava : sr. Christiane Gitter (generálna sekretárka), sr. Margita Tušanová, sr. Chantal Parmentier, sr. Daniela Jamba (generálne asistentky), sr. Monika Heuser (generálna predstavená), sr. Mary Bosco Vanyiapurackal, sr. Monika Klinger (generálna asistentky), a sr. Marlene Heck (generálna ekonómka).
Popoludní si sestry vypočuli správy o vzťahoch medzi jednotlivými provinciami a delegatúrami ako aj kongregáciami rovnakého pôvodu a ďalej s nimi pracovali v skupinách.
Deň bol ukončený slávnostnou svätou omšou.