08 jan Interkongregačný projekt

V rámci projektu interkongregačnej spolupráce odišli 6.12.2011 do delegatúry našej kongregácie v Kamerune pôsobiť na misijnú skúsenosť dve sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa – sr. Gerarda a sr. Rudolfa. Sr. Gerarda je začlenená do komunity  v hlavnom meste Yaoundé, ktorá je aj formačnou komunitou a sr. Rudolfa začala pôsobiť v novovzniknutej komunite v Nkoulou. Obe sestry sa začali venovať najmä práci s deťmi a mládežou a popri tom sa zdokonaľujú vo francúzštine. Veríme, že čas, ktorý prežijú so sestrami našej kongregácie a v inej kultúre a životných podmienkach bude pre nich obohatením a pre ich pôsobenie im vyprosujeme mnoho Božieho požehnania a sily.