19 jan Jubileum

29. augusta 2014 budeme obe slovenské provincie Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa a Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa  spoločne sláviť 200. výročie narodenia ct. Božej služobnice matky Alfonzy Márie. Obe kongregácie považujeme matku Alfonzu Máriu za svoju zakladateľku, a preto chceme uskutočniť túto oslavu spolu  v Ružomberku, v priestoroch Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity.

Slávenie začneme už dopoludnia formu sympózia v Aule Jána Pavla II. pod mottom, ktoré nás sprevádzalo počas troch rokov prípravy na toto jubileum: Veľkosť jednoduchého života. Oslava vyvrcholí slávnostnou svätou omšou o 16.00 hod v Univerzitnom kostole  sv. Rodiny za účasti diecéznych biskupov tých diecéz, kde pôsobia naše sestry, našich blízkych kňazov, sestier oboch kongregácií, našich laických členiek a laických spolupracovníkov.