09 jan Malé duchovné cvičenia

„Láska pozostáva v zdieľaní sa z oboch strán…“ sv. Ignác

 

Pozvanie : Chceš sa stretnúť so sebou samým? Chceš obnoviť svoj vzťah s Bohom?

Ako zažiť obrátenie? Ako si usporiadať svoj život?

Tieto otázky zakúsil na sebe aj svätý Ignác po svojom zranení, keď bol pripútaný na lôžko a bol nútený zostať sám so sebou. Stretol sa s Bohom a pochopil, že pre obrátenie je potrebný istý proces, cvičenie sa v duchovnom živote. Dedičstvo a bohatstvo svätého Ignáca spočíva v duchovných cvičeniach, ktorých obsahom je meditácia, ticho, Sväté písmo a individuálne sprevádzanie.

Termín: 17.10. – 20.10. 2013

Miesto: Kolárova 25, Banská Bystrica, priestory kláštora sestier Najsvätejšieho Spasiteľaso začiatkom o 18:00 hodine

Sprevádzajúci: sr. Gracia Kováčová, sr. Viannea Kisilová

Maximálny počet účastníkov: 8

Cena: 10,00 EUR/deň (spolu 30,00 EUR)

Ak chcete spoznať a zakúsiť tieto duchovné cvičenia sv. Ignáca,

prihlásiť sa môžete na emailovej adrese:

gracia.kovacova@gmail.com, sestraviannea@gmail.com