22 jan Naša jubilantka sr. Petra

V kruhu svojich spolusestier oslávila v nedeľu 21.1.2018 v Bratislave sr. Petra  svoje okrúhle 50 ročné životné jubileum. Ku gratulantom sa pripájame a prajeme jej hojnosť Božieho požehnania.