07 júl Naša jubilantka sr. Štefana

V kruhu svojich najbližších príbuzných a spolusestier slávila v sobotu 1. 7. 2017 v Bratislave sr. Štefana  svoje okrúhle 90 ročné životné jubileum. Ku gratulantom sa pripájame a prajeme je hojnosť Božieho požehnania.