21 jan Návšteva

3. februára 2015 nás navštívili sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa – sr. Rudolfa a sr. Gerarda.

Prišli sa s nami podeliť o misijnú skúsenosť, ktorú mali z trojročného pôsobenia v Kamerune medzi sestrami našej kongregácie. V rámci projektu interkongregačnej spolupráce pracovali obe v komunitách našich sestier – sr. Gerarda bola začlenená do komunity  v hlavnom meste Yaoundé, ktorá je aj formačnou komunitou a sr. Rudolfa pôsobila v novovzniknutej komunite v Nkoulou. Obe sestry sa venovali najmä práci s deťmi a mládežou.

Prezentácia o ich pôsobení bola pre nás obohacujúca. Dozvedeli sme sa o kultúre a mentalite ľudí v Kamerune. O problematike opustených detí, ktorým sa venovala sr. Gerarda a  princípoch výchovy detí predškolského veku, ktorým sa venovala sr. Rudolfa. Cez ich rozprávanie, fotky a videa sme sa dostali ako keby do bezprostrednej blízkosti našich kamerunskych sestier a mohli sme na chvíľu prežívať atmosféru ich komunitného a apoštolského života.

Sestry Rudolfa a Gerarda nám priblížili každodennú prácu misionára. Okrem iného povedali, že na prácu misionára je okrem odvahy potrebná aj pokora. A hoci je táto práca náročná, prináša mnoho obohatenia v duchovnej a ľudskej rovine.

V súčasnosti pôsobí od 30.9.2014 v rámci projektu interkongregačnej spolupráce sr. Stellamaris z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa medzi našimi kamerunskymi sestrami. Jej poslaním je práca v nemocnici v Nkoulou.