09 jan Netradičný Silvester

29.12 – 2012 – 2.1. 2013 sa v Nitre  uskutoční  medzinárodne stretnutie mladých zo strednej a západnej Európy, ktorí hľadajú hlbší zmysel života, sú ochotní deliť sa s druhými o radosti i starosti, nevzdávajú sa, idú ďalej…. Témou stretnutia toho roku sú siete – na ktoré sa budeme  pozerať z rôznych uhlov a cez rôzne aktivity. Budeme sa modliť, niekedy aj hlbšie zamýšľať, no bude aj kopec zábavy…

Toto stretnutie je organizovane pod záštitou niederbronskych sestier – Kongregácia sestier najsvätejšieho Spasiteľa  a ďalších dvoch sesterských spoločenstiev: Kongregácia sestier Vykupiteľa -Würtzburg a Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa – Sopron.

Klikni na obrázok!