09 jan Netradičný Silvester

Dňa 29.12. 2012 až 2.1. 2013 sa v kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnila akcia pre mladých z Európy – z miest kde pôsobia naše sestry.  Toto stretnutie sa konalo na Slovensku po prvýkrát od svojho vzniku. Zišli sa  tu mladí a sestry z Francúzska, Rakúska, Nemecka, Slovenska a po prvýkrát v histórií aj z Ukrajiny.

Hlavnou témou tohto stretnutia mladých boli „Siete“ ktoré sme vnímali z rôznych uhlov a cez rôzne aktivity. Spolu sme sa rozprávali, zdieľali, reflektovali, modlili, spievali, tancovali,  hrali sa, smiali a slávili Silvester  a Nový rok možno celkom inak, ako to mnohí z nás zažili.

Dojmy mladých:

1. Aký je tvoj celkový dojem z nášho stretnutia?

“Veľmi dobrý. Neopakovateľná nálada, množstvo zážitkov, inšpirácií a podnetov.” (Milan)

“Zo stretnutia som odchádzala plná optimizmu a sily do nového roka, obohatená o užasne zážitky s úžasnými ľudmi. Bolo to pre mňa niečo nové, a určite ma to inšpirovalo aby som sa zúčastnila niečoho podobného aj v budúcnosti.” (Barbora)

“Bolo to veľmi dobre stretnutie a asi môj najzábavnejšia silvester, aký som kedy zažil. Spoznal som tam veľa nových kamarátov nielen zo Slovenska ale aj z Francúzka, Rakúska, Nemecka, Ukrajiny a veľmi ma povzbudilo vidieť mladých ludi prežívať Silvestra v takom inom duchu, bez alkoholu, bez bezduchej zábavy…ale naopak to ze stretnutie malo duchovný rozmer to dávalo celému stretnutiu, vítaniu Nového roka a všetkým aktivitám hlbší zmysel.” (Marek)

“Stretnutie sa mi veľmi páčilo, pocit mám výborný. Páčili sa mi hlavne milí ľudia, obzvlášť sestričky, celkový  program – hry, zábava, vychádzka, sv. omše, hudba, jedlo bolo tiež fajn, vlastne všetko.” (Evka)

“Čo mám povedať. Bol to najkrajší Silvester, ktorý som mohol zažiť.” (Šimon)

2. Čo sa ti obzvlášť páčilo?

“Najlepšia bola silvestrovská sv.omša, bolo to veľmi zaujímave s tým šampanským a tak a ešte ten zbor, hudba bola fakt krásna. A to ako sa všetci vlastne v nej zladili. A páčilo sa mi aj to že všetci ľudia boli bezprostrední, nehanbili sa zapájať…” (Barbora)

“Najviac sa mi páčili spoločné hry v kruhu, alebo rôzne spoločne tance a preliezačky cez sieť. :) Tak som sa tesil z pocitu byt v spoločenstve hravých mladých ludi. a cítil som takú pravú radosť pri týchto aktivitách. Veľmi sa mi páčila aj adorácia a keď sme mali úryvok z Písma zahrať ako divadlo.” (Marek)

“Priateľskosť všetkých zúčastnených sa ľudí, program.” (Zuzana)

“Obzvlášť sa mi páčilo na Silvestri to, že som mohol spoznať nových ľudí.” (Šimon)

“Asi tá nefalšovaná spontánnosť, ktorá stierala všetky jazykové a národnostné bariéry.” (Milan)

3. Čo sa Ťa dotklo? Čo si nové zažil/a,  objavil/a?

Asi z prvej modlitby mi nejak tak utkveli slova: aby vaša viera bola oslobodzujúca a príťažlivá…To sa ma veľmi dotklo…lebo to si myslím, ze odo mňa Boh osobne chce…. Často som rozmýšľal o tom ako žiť svoju vieru pred neveriacimi. Hovoriť im stále niečo o Bohu?   Pripadá mi to ako nanucovanie…a tiež sa necítim dobre v pozícii takého tzv. kazateľa….a zas na druhej strane nič nehovoriť- to začne mat človek zle svedomie, že nehlása Krista, nepodáva Ho iným… 

Čiže to mi bolo takou odpoveďou ( aj keď nie úplne konkrétnou), že tvoja viera musí byť oslobodzujúca a príťažlivá, aby oslovovala iných.   A potom aj ďalšie veci…. Hlavne keď som mal hrať Ježiša pri tom hraní sv. Písma. Uvedomil som si,  že aký vyrovnaný a zdravo sebavedomý Ježiš bol…a ze ako presne vedel, kto on je a preto vedel co ma robiť , co je jeho poslanie…..no a to bolo takým impulzom aj pre mňa, ze musím viac objavovať, kto ja som, a co odo mňa Boh chce, aby som vedel co mam robiť. (Marek)

“To rozviazanie rúk a všetkého toho co ma zväzovalo, to bol skvelý pocit skutočne.” (Barbora)

“Určite sa ma dotkli hlavne workshopy s duchovnou tematikou. Zažil som celkom dosť vtipných situácií a objavil som ako Boh úžasne dokáže ľudí spájať.” (Milan)

“Nových skvelých ľudí som mohla spoznať, zažila som veľa nových zážitkov, kopec srandy, smiechu. Nedotklo sa ma asi nič  zle:-)” (Zuzana)

4. Čo by som ešte chcel/a dodať, povedať?

“Prajem si, aby tieto stretnutia pokračovali aj naďalej.” (Milan)

“Budem rada ak sa tejto akcii znova zúčastním o dva roky.” (Zuzana)

Uvedomil  som si  pri stretnutí, akú užasnú nenahraditeľnú úlohu zohrávate vy sestričky v tomto svete. Veľmi dobre ste to zorganizovali, a hlavne takým vašim ľudským, usmievavým postojom ste rozširovali dobru atmosféru. Téma bola tiež super, držali ste sa jej a bola takým rámcom celého stretnutia. (Marek)

Sr. Marlene, hlavná zodpovedná za prípravnú skupiny, organizujúcu európske stretnutia mladých:

Európske stretnutia mladých sú realizované od roku 1990 každé dva roky.
Sú organizované a realizované sestrami troch kongregácií:
1.  Kongregáciou sestier Najsvätejšieho Spasiteľa – Oberbronn
2.  Kongregáciou sestier Božského Vykupiteľa – Šoproň/Rím
3.  Kongregáciou sestier Najsvätejšieho Vykupiteľa – Würzburg
 

Aký je zmysel a účel stretnutia mladých?

Ako prvoradé je pre nás dôležité ohlasovať mladým ľuďom z Európy radostnú zvesť Ježiša Krista Spasiteľa. Prispieť svojim spôsobom k spoločnej Európe, ktorá je možná v spoločenstve.

Sprostredkovať im aspekty našej charizmy, ktorá nás spája aj za hranice a že naša spiritualita je spoločnou bázou, ktorá umožňuje stretnutia napriek rozdielnosti. Môžeme dať mladým, s ktorými žijeme a delíme sa o vieru, možnosť zakúsiť medzinárodnosť – medzinárodnosť v zmysle Európy ale aj našich kongregácií.

Chceme mladým ľuďom:

–          ponúknuť možnosť zažiť duchovnú skúsenosť, a tak im pomohli objaviť v ich živote Krista Spasiteľa. Pomôcť im reflektovať, klásť si otázky o zmysle ich života, o tom, čo ich v najhlbšom vnútri môže urobiť šťastnými. Posilniť ich vo viere a povzbudiť, aby sa angažovali ako kresťania. Môžu zakúsiť, že nie sú sami na ceste. Že môžu objaviť svoje vlastné povolanie

–     pomôcť im, aby sa otvorili pre iné kultúry. Dať im možnosť, aby sa stretli, vzájomne delili, aby sa dozvedeli, ako žijú iní mladí

 –   svedčiť o matke Alfonze Márii, s ktorou toto všetko začalo.

Dať im objaviť dôležité aspekty nášho života, ako: „Jednota v rôznorodosti“ medzi sestrami, sesterský život, radosť, ktorú človek prežíva v nasledovaní Krista Spasiteľa. Čo mladých stále fascinuje sú vzťahy medzi nami sestrami, radosť, ktorú vyžarujeme, naša otvorenosť voči nim a to, že sa pokúšame žiť v duchu našej zakladateľky napriek rozdielnosti kongregácií.

Aj tým mladým, ktorí majú záujem sa na stretnutí zúčastniť a nemôžu si to finančne dovoliť, umožniť účasť.

Majú tieto stretnutia prínos aj pre samotné sestry, ktoré ich organizujú?

Áno, samozrejme. Pre nás sestry to je:

–          spoločné podujatie sestier z kongregácií rovnakého pôvodu, ktoré nám sprostredkuje skúsenosť sesterskosti a rastu spolupatričnosti napriek rozdielnosti kongregácií, vzájomné povzbudenie v povolaní a vo viere

–          spoločné hľadanie, ako najlepšie sprostredkovať niečo z našej spirituality mladým

–          vzájomné spoznávanie našich kongregácií – tak z našej strany ako aj zo strany sestier, kde sa jednotlivé stretnutia konajú

–          senzibilizovanie (predovšetkým starších) sestier v provinciách pre „mládež“ príp. posilnenie, aby podľa svojich možností prispeli k zdarnému priebehu stretnutí; – v modlitbe, myšlienkami a finančne

–          a v neposlednej miere aj prehĺbenie našej spolupatričnosti ku kongregácii, našich vzťahov a spolupráce medzi kongregáciami rovnakého pôvodu.

Je to pre nás všetky veľké obohatenie a povzbudenie. Stále viac cítime, že patríme spolu.