08 jan Jubileum narodenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej

Rok 2014 bude rokom 200. výročia narodenia matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Na jeho prípravu a lepšie prežitie bola vytvorená interkongregačná komisia zložená zo zástupkýň troch kongregácií, ktoré vychádzajú z duchovného odkazu matky Alfonzy Márie. Vedením komisie bola poverená postulátorka procesu blahorečenia matky Alfonzy Márie, sr. Katarína Krištofová SDR. Trojročná príprava pod názvom „Veľkosť jednoduchého života“ je rozdelená na dve etapy:

2012-2013 – Spoznávanie dejín Alžbety Eppingerovej – ctihodnej matky Alfonzy Márie
2013-2014 – Spiritualita ctihodnej matky Alfonzy Márie

Veríme, že toto obdobie prípravy pomôže k lepšiemu spoznaniu matky Alfonzy Márie všetkým, ktorí si ju uctievajú alebo ju chcú bližšie spoznať a prispeje aj k oživeniu nasledovania Krista spôsobom, akým by ho v dnešnom svete nasledovala ona.

List k jubileu od sr. Kataríny