26 apr Obnova sľubov sr. Nicole Marie

Dňa 23.4.2022 obnovila sr. Nicole Maria svoje rehoľné sľuby pri sv.omši, do rúk miestnej predstavenej, sr. Filipy Miškovičovej. Sv. omšu celebroval vdp. Viktor Kraus v kaplnke Božieho Milosrdenstva v Banskej Bystrici – Belvederi.

Znovu a každý deň Pán ma volá a čaká odpoveď iba takú krátku a odhodlanú. Túži, aby moje srdce v tichu jemného vánku odovzdalo krídlami anjelov Bohu pokorné fiat. Aby sa Jeho vôľa naplnila v mojom živote a celá som zahorela láskou, z ktorej aj cezo mňa bude prúdiť živá voda z prameňa spásy.

On zavolal

ja dávam odpoveď

posielam ju do neba,

každý deň, aj dnes.

Aby moje Áno

stalo sa skutkom lásky,

na ceste s Pánom,

ktorému splniť chcem

svoje pokorné sľuby.