21 jan Obnovenie prísľubov

22. novembra 2014 v Kysuckom Novom Meste obnovilo päť členiek Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa svoje prísľuby a jedna žiadateľka bola prijatá do laického spoločenstva.

Na sv. omši, pri ktorej slávnosť prebiehala sa zúčastnili aj ostatné asociované laičky, sestry miestnej komunity a  sr. Ľudovíta, ktorá vedie toto laické spoločenstvo. Po homílii sa laikom prihovorila provinciálna asistentka sr. Timotea a prijala prísľuby asociovaných laičiek.

Touto slávnosťou ukončili laičky tretí rok svojej formácie.

Pri spoločnom zdieľaní na otázku: “Čo konkrétne ma oslovuje na matke Alfonze Márií?”, niektoré odpovedali:

“Veľmi ma oslovuje jej obetavosť a postoj voči chudobným a núdznym.”

“Obdivuhodná láska ku krížu Spasiteľa už od rannej mladosti.”

“Jej postoj k chorým a chudobným. Dokázala robiť malé veci s veľkou láskou.”

“Pokora a starostlivosť o núdznych.”

“Pracovitosť a schopnosť získať si ľudí.”

“Vytrvalosť v skúškach a jej odovzdanosť a dôveru Bohu.”

Na otázku: “V čom sa snažím najviac inšpirovať  príkladom matky Alfonzy Márie vo svojom každodennom živote?”, niektoré odpovedali:

“Snažím sa prijať svojich blížnych takých akí sú a vidieť v nich Ježiša.”

“Častejšie zaraďujem do všedného dňa modlitbu a učím sa viacej mlčať a byť zhovievavá.”

“Snažím sa pomáhať ľuďom, ktorých mi Pán pošle.”

“Modlím sa o dar pokory.”

“Snažím sa preukazovať lásku všetkým bez rozdielu.”

“Trpezlivosť.”

“Snažím sa viac obetovať vo svojej rodine.”