26 júl Oddychovali na Morave

Naši spolupracovníci Jožko a Mirko cestovali v stredu posledného júnového týždňa do Choryne spolu so sestrou Alacoque.

Oddychový pobyt v Choryni, v kláštore kde pôsobí IKV, trval do nedele. Prezreli si kláštor, zoznámili sa s jeho obyvateľmi, činnosťou Domova pre seniorov a Centra sociálnej  rehabilitácie  Panny Márie Kráľovnej  i celým  areálom. V tomto čase navštívili tiež viaceré pútnické miesta  – Svätý Hostín, kostol navštívenia Panny Márie v Zašovej, bývalý kláštor sv. Jozefa, prameň Stračka.  Povesť o tomto mieste hovorí, že v dobe prenasledovania bol  zachránený Pannou Máriou zranený rytier, ten na poďakovanie dal namaľovať obraz Panny Márie s dieťatkom, ktorý umiestnil do kaplnky pri vodnom prameni. Zaujímavá bola aj prechádzka náučným chodníkom v Choryni, tiež samotnou dedinkou, či vodným dielom pri Hustopeči nad Bečvou. Denne využili bohatú ponuku duchovného programu – sv. omša, v domácej kaplnke, či vo farskom kostole, modlitba  posvätného ruženca, pobožnosť k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu… Plní dojmov a zážitkov sa v nedeľu podvečer vrátili späť do Bratislavy.

Srdečná vďaka Bohu a všetkým, ktorých sme počas tohto pobytu stretli a ktorí sa  nám  s láskou venovali.