18 okt Odovzdávanie mandátov novej provinciálnej rade

Sestry spasiteľky majú od 18. októbra nové provinciálne vedenie. Sestra Pavla, ktorá provinciu viedla spolu so svojou radou   uplynulých deväť rokov, odovzdala štafetu vedenia slovenskej provincie sestre Gracii Kováčovej.  Slávnosť odovzdávania mandátov provinciálnej predstavenej a jej asistentkám sa uskutočnila v kaplnke sv. Jozefa Bratislave, za účasti takmer všetkých sestier provincie.

Po krátkom príhovore a povzbudení sestier odovzdala sestra Margita  prvý mandát provinciálnej predstavenej sestre Gracii. Mandát provinciálnej asistentky na druhé obdobie prijala sestra Františka Hudáková a na prvé obdobie sestra Alacoque Koščušková.

Generálna predstavená sestra Monika Heuser sa prihovorila sestrám prostredníctvom listu, ktorý prečítala generálna asistentka sestra Margita.  V mene celej kongregácie vyjadrila veľkú vďačnosť za doterajšiu službu v duchu viery a disponibility. Novej provinciálnej rade popriala veľa odvahy a dôvery v pomoc Ducha Svätého v službe provincie i kongregácie.

V závere svätej omše sestra Tadea v mene sestier slovenskej provincie poďakovala bývalému vedeniu za službu a nové vedenie uistila o sprevádzaní modlitbou v novom poslaní. V jedálni centra Salvator sa sestry stretli pri spoločnej večeri.