25 sep Oslávili prvé výročie blahorečenia matky Alfonzy Márie

V deň 205. výročia narodenia blahoslavenej matky Alfonzy Márie si v  Bratislave pripomenuli prvé výročie od jej blahorečenia.

V Modrom kostolíku slávnostnú svätú omšu celebroval  9. septembra o 18. 00 hodine vdp. Marian Červený spolu s viacerými kňazmi. Stretnutie pokračovalo v Centre Salvator na Jakubovom námestí pri spoločnom agapé.

Tejto slávnosti predchádzala deväť dňová  duchovná príprava. Spolu s veriacimi farnosti sa sestry z Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa  a sestier z Kongregácie Božského Vykupiteľa, sympatizantiek a laických členiek modlili modlitbu posvätného ruženca a novénu k blahoslavenej Alfonze Márii za záchranu nesmrteľných duší.