06 nov V Trebišove oslávili prvé výročie blahorečenia MAM

V deň oslavy narodenia blahoslavenej Alfonzy Márie  a v deň prvého výročia blahorečenia 9.9.2019 slávili svätú omšu k jej cti aj v Trebišove. 

Vo farskom kostole Navštívenia Panny Márie slávnostnú svätú omšu celebroval dekan farnosti Jozef Gnip. Sestry, členky a sympatizantky laického spoločenstva i prítomní farníci takto spoločne ďakovali Bohu za dar blahoslavenej Alfonzy Márie.