23 feb Osoba a posolstvo superiora Dr. Jakuba Ignáca Simonisa

V dňoch od 24. do 26. 3. 2017 sa v priestoroch nášho kláštora v Centre Salvator na Jakubovom nám. č. 5 v Bratislave uskutoční duchovná obnova pre sestry našej Slovenskej provincie pod vedením o. Jána Jenča. Pozvanie zúčastniť sa prijali tiež sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Duchovná obnova sa koná pri príležitosti 150. výročia od úmrtia Ctihodnej Božej služobnice matky Alfonzy Márie Eppingerovej, zakladateľky oboch kongregácií. Budeme mať možnosť vhĺbiť sa do odkazu duchovnosti otca Simonisa, ako aj zamyslieť sa nad jeho životom, osobou a pôsobením v kongregácii. Necháme ho rozprávať o témach: Nasledovanie Krista, Cesta vnútorného života a Cesta modlitby.