27 aug P18

Koncom júla, presnejšie 26.-29.7.2018 sme sa viaceré sestry – Gabriela, Timotea, Alacoque, Nicole Maria, Antónia, Bernadetta a Alojzia – zúčastnili národného stretnutia mládeže P18. Búrky obchádzali Prešov zďaleka a my sme mohli aj vďaka ostrému slnku cítiť teplo lásky. Veď láska dokáže zahriať aj to najzľadovatejšie srdce, z ktorého potom ODVÁŽNE vyvrie niečo požehnané. Mohli sme počas tohto predĺženého víkendu zažiť našu Cirkev ako živú, odhodlanú prijímať výzvy a využívať božie dary. S mladými sme vytvorili jedno radostné spoločenstvo a mohli sme sa aj počas skupiniek vzájomne obohacovať. Najmä na podujatí EXPO povolaní (výstava reholí a spoločenstiev), ktoré sa konalo na Hlavnom námestí v Prešove, sme mali možnosť dať slovo Matke Alfonze Márii, aby oslovila mladých, ale aj starších svojou ODVAHOU. Z nášho stánku si mohli odniesť nálepku krížika na mobil, tričko s obrazom MAM, odznak s myšlienkou MAM, či koláčik, alebo si pozrieť výstavu fotiek o našej kongregácii, či už z histórie, alebo súčasnosti. Nie len na Expe povolaní, ale celý čas sme mohli zakúšať, ako radosť rozdávaním rastie.

Ďakujeme Pánu Bohu za všetkých mladých, ktorých sa On sám dotýka a tí potom dokážu rozospievať a roztancovať svoje srdcia a tak s ODVAHOU kráčať vpred po ceste lásky k Bohu a k blížnym podľa vzoru Panny Márie a jej vyznanie: Hľa služobnica Pána…, ako odpoveď na anjelovu výzvu: NEBOJ SA MÁRIA, NAŠLA SI MILOSŤ U BOHA.

 

Mladé srdce  (sr. Nicole Maria)

 

Srdce čo horí,

očakáva…

práve v tejto chvíli

nevie čo bude,

ale sníva.

Raduje sa tu

a teraz

chce priniesť

radosť svetu

svoj talent

v službe využívať.

Nechať, aby vyrastali

aj ten, čo zdanlivo

zakopaný bol.

Ten bude rásť

z Božej milosti

a lásky Božej.

Práve tam,

kde zo skaly

vyviera prameň.

Ten čistučký,

priezračný,

čo je ako okno

do samého neba.

Slnko sa cezeň

roztančí

a svojimi lúčmi

pošteklí srdce mladého

a zvíťazí odvaha.