06 sep Boh si ju povolal…

Dňa 3.augusta 2023 si Pán života a smrti povolal do večnosti našu sestričku Líviu Štefancovú. Zomrela v komunite sv. Jozefa v Bratislave v 95. roku života a v 74. roku rehoľných sľubov. Ďakujeme nášmu Pánovi za jej požehnaný, skromný život naplnený modlitbou a dobrými skutkami, a ktorý prežila v neľahkom období komunizmu. Ako múdra panna zachovala svojmu Ženíchovi olej vernosti až do konca svojho života. Zomrela zaopatrená sviatosťami a starostlivosťou spolusestier počas rannej sv. Omše. Veríme, že ju Pán prijal na večnú svadobnú hostinu. 

Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo vecné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji!