09 jan Pôstna duchovná obnova

1.-3. marca sa v našom kláštore v Banskej Bystrici uskutoční pôstna duchovná obnova pre dievčatá nad 19 rokov na tému: ” Pane, ty mi chceš umývať nohy?”

Pre bližšie informácie ťuknite na obrázok: