08 jan Advent 2011

Štyri týždne pred Vianocami, ktoré zahŕňajú aj štyri nedele, na nazývajú Advent. Advent znamená po latinsky „adventus“, čo je asi toľko, ako „prichádzanie“ a „príchod“. Kresťania používali tento výraz, aby hovorili ľuďom o Kristovom príchode.

Od čias pápeža Gregora I., ktorého nazývali aj Gregor Veľký, znamená advent čas prípravy na Kristov príchod. Advent začína podľa tradície v nedeľu, ktorá je najbližšie sviatku sv. Andreja (30. novembra), v túto nedeľu začína aj nový liturgický rok.

„V slávení adventu aktualizuje Cirkev svoje očakávanie Mesiáša: v spoločnej príprave na prvý príchod Vykupiteľa obnovujú kresťania svoju vrúcnu túžbu po jeho druhom príchode“ (KKC).

November je nám známy v našich mestách a na vidieku svojou sivou farbou, dni sa skracujú, noci sú dlhšie, prší, fúka vietor a je zima. Už v pohanskom období sa v tomto čase organizovali zábavy. Vyjadrovali túžbu človeka zahnať strach, strach z toho, že musí vstúpiť do tmavého domu a z príchodu dlhej noci.

Najdôležitejší symbol adventu je bezpochyby svetlo, pochopiteľné pre toto ročné obdobie. Svetlo nielenže zaháňa tmu, ale je tu aj ako znak nádeje a boja proti Zlému. Príprava na Vianoce sa tak premieňa na slávnosť svetla a plodnosti. Tmavé dni sa naplnia svetlom. Pripravovať sa na Vianoce znamená premeniť smutné novembrové a decembrové dni na čarovné momenty nádeje. Znamená to odvrátiť zlé vplyvy, ktoré nám priniesli fantázie, zmrazené chladom a nocou. Znamená to zažehnať smrť. Slnko zapadá, nech žije slnko, oslavujme ho.

So začiatkom adventu sa celý dom pripravuje na veľký deň:

  • adventný veniec na stole
  • adventný veniec na vchodových dverách,
  • girlandy na verajach dverí,
  • teplé svetlo sviece.

Naši predkovia v severnej Európe, ktorí sa báli, že slnko zapadne navždy, zdobili svoje obydlia uprostred zimy zelenými vetvičkami.

Adventný veniec je starým symbolom, ktorý má viaceré významy. To, že je adventný veniec okrúhly, poukazuje na slnko a jeho návrat.

Pred nejakým časom sa jeden nemecký pastor rozhodol, že usporiada za sebou 24 sviec a každý deň zapáli jednu, aby si tak po 24 dní pripomenul blížiace sa Vianoce.

Pre kresťanov je tento veniec aj symbolom Krista, Kráľa; koruna z vetvičiek pripomína korunu z tŕnia, ktorú dali Ježišovi pri jeho umučení.

Keď sa zapáli posledná sviečka, prídu Vianoce. Často sú tieto sviece červené, aby sa tak zvýraznil oheň a svetlo. Podľa švédskeho štýlu sú sviece biele, lebo je to farba sviatku a čistoty. V Rakúsku si vyberajú fialovú farbu, lebo je to farba pokánia.

Nechajme sa teda preniknúť touto túžbou po svetle a opätovnom príchode Krista. Matka Alfonza Mária rozprávala, že ako šesťročná pocítila vrúcnu túžbu poznať Boha. „Keď som bola sama alebo s inými, stále ma zamestnávala myšlienka: ako by som len mohla dobre spoznať Boha? Čo mám robiť, aby som dobre spoznala Boha?“ Táto otázka má byť pre nás hviezdou pre tento Advent, aby sme stále viac rástli v poznávaní Boha.

Pater Germain BEYLER, spirituál z Oberbronnu