20 jan Posviacka kaplnky Zvestovania Pána

13. 10. 2014 sa konala posviacka kaplnky Zvestovania Pána, ktorá je súčasťou Domu Márie Gabriely, kde ma sídlo vedenie slovenskej provincie.

Sv. omša, bola poďakovaním Bohu za jeho pomoc pri rekonštrukcií budov kláštora sestier na Jakubovom námestí v Bratislave. Na sv. omši sa  okrem sestier a pozvaných kňazov, zúčastnili aj všetci spolupracovníci, ktorí sa podieľali na tejto rekonštrukcií.

Na úvod sv. omše poďakovala provinciálna predstavená sr. Pavla všetkým prítomným za ich angažovanosť a účasť na tomto diele.

Sv. omšu celebroval vdp. Marián Kráľ, ktorý sa prítomným prihovoril v homílii, kde vyzdvihol príklad Panny Márie ako tej, ktorá sa v poslušnosti stala príbytkom Božieho Syna a povzbudil prítomných k jej nasledovaniu, aby sme aj dnes svetu prinášali Boha a nezabúdali, že tak ako v tejto kaplnke aj v každom chráme na nás Boh čaká.  Rekonštrukcia tejto kaplnky nám ma pripomínať, že Boh  koná rekonštrukciu nášho srdca na tomto mieste vždy, keď za ním prídeme.