09 apr Duchovná obnova v Banskej Bystrici

V dňoch 16.3 – 18.3.2018 sa v Banskej Bystrici konala duchovná obnova, ktorej téma znela: Tvoja viera ťa zachránila. Po prečítaní tejto vety som vedela, že tam chcem ísť. Hoci, s blížiacim sa víkendom, sa počasie zhoršovalo a práve to ma zneistilo, či tam skutočne v takom „nečase“ chcem ísť. Možno by som v danom okamihu povedala nie, no vnútorné áno ho jasne prevýšilo. A tak som sa vydala na cestu do Banskej Bystrice. Sestričky nás milo privítali a počas celého pobytu sa o nás vzorne starali. Sestra Celina a sestra Gabriela, ktoré duchovnú obnovu viedli nám dávali impulzy k rozjímaniu o Lukášovom evanjeliu, konkrétne o žene hriešnici. Na rozjímanie sme mali vyhradený čas a priestor. „Ponorili“ sme sa do ticha. Následne sme sa v skupinke zdieľali. Ja som počas tohto víkendu pochopila, že chcem Bohu odovzdať svoju minulosť, túžim byť oslobodená a uzdravená a chcem byť žena s veľkou vierou. Viem, že Boh chce od nás niekedy aj „bláznivé veci“, aby sme sa k nemu priblížili. Tak, ako Ježiš neodsudzuje, nemali by som odsudzovať ani my. Tak ako Ježiš odpúšťa, mali by sme odpúšťať aj my. Odpustenie vydáva vôňu. Nádhernú vôňu… Príbeh o žene hriešnici ma oslovil predovšetkým tým, že u tejto ženy ODVAHA prevýšila STRACH a plná lásky sa nebála ísť za Ježišom. Preto aj ja ďakujem Bohu, že mi dal odvahu vydať sa na cestu a prežiť nádherný čas v tichu s Ním. Nebojme sa byť odvážne a veriť, lebo práve naša viera nás môže uzdraviť. 🙂

Moja vďaka patrí sestrám, ktoré nás touto duchovnou obnovou sprevádzali a to sestre Celine a sestre Gabriele, pánu farárovi Tomášovi za Sviatosť zmierenia a v neposlednom rade sestričkám pôsobiacim v Banskej Bystrici.