04 apr Prijali nové členky a zložili prísľuby

Na sviatok Zvestovania Pána 25.3.2019 vo farskom kostole Návštevy Panny Márie v Trebišove členky Laického spoločenstva  so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa prijali do svojich radov deväť nových členiek a 18 členiek zložilo prísľuby.

Slávnostnú svätú omše celebroval dekan Jozef Gnip. Po homílii  požehnal krížiky, ktoré sú znakom osobného pripútania sa ku Kristovi Spasiteľovi a znakom  spojenia so všetkými členmi tohto laického spoločenstva na svete. Novým členkám,   ich odovzdala  provinciálna asistentka sestra Alacoque Koščušková, spolu so Životným programom a Štatútmi.   Tiež  v mene Kongregácie prijala prísľuby  členiek, ktoré ich zložili na jeden, dva, tri, alebo päť  rokov. Nech aj cez toto začlenenie do duchovnej rodiny blahoslavenej matky Alfonzy Márie napomôže vydávať živé svedectvo o Božej láske a milosrdenstve voči všetkým ľuďom, no najmä trpiacim, biednym a opusteným.