09 jan Prijímanie členov do laického spoločenstva

13. 10. 2013 pri sv. omši v kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Kysuckom Novom Meste bolo po dvoch rokoch formácie prijatých  23 prvých členiek do Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa. Osem z nich zložilo aj prísľuby na jeden rok.

Po homílií vdp. Jána Uskobu, sa laikom prihovorila provinciálna predstavená sr. Pavla:

„Milí laickí spolupracovníci, rozhodli ste sa posilniť svoju vieru vstupom do Laického spoločenstva so sestrami Najsvätejšieho Spasiteľa, aby ste ju mohli žiť osobnejšie a aby ste tak vydávali svedectvo o tomto svojom záväzku bratom a sestrám. V uplynulých dvoch rokoch ste na spoločných stretnutiach a pri vzájomnom duchovnom delení sa postupne objavovali spiritualitu matky Alfonzy Márie. V tejto spiritualite ste spoznali cestu pre váš kresťanský život a rozhodli ste sa ho prehĺbiť v tomto bratskom spoločenstve. Verím, že táto vaša cesta bude pre vás pomocou v každodennom živote a pri rozlišovaní a správnom nasmerovaní vašich slov a skutkov podľa Evanjelia.“

Laici prijali z rúk provinciálnej predstavenej krížik, ktorý je znakom príslušenstva k tomuto laickému spoločenstvu. Gesto prijatia Životného programu a Štatútov naznačovalo ich snahu prijať ich do svojho života.

V treťom roku formácie laikov v Kysuckom Novom Meste, ich sprevádzanie prevzala sr. Ľudovíta, ktorá vystriedala sr. Celinu.