22 jan Provinciálna kapitula 2015

V dňoch 30. apríla – 4. mája 2015 sa v provinciálnom dome v Bratislave konala provinciálna kapitula slovenskej provincie Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa. Jej mottom bolo: „Pozerať na minulosť s vďačnosťou, žiť súčasnosť s veľkým zanietením, uchopiť budúcnosť s nádejou.“

„Motto kapituly je zložené z troch hlavných cieľov, ku ktorým smeruje Rok zasväteného života, ktorý teraz prežívame. Motto je zložené z myšlienok, ktoré sa už objavili pri príprave na Veľké jubileum 2000, tiež sú obsiahnuté v dokumente Vita Consacrata. Bod 110: „Nemáte len spomínať a rozprávať o slávnej minulosti, ale aj budovať nové veľké dejiny! Hľaďte do budúcnosti, ku ktorej vás vedie Duch, aby znovu s vami konal veľké diela.“ Takto začal svoj duchovný impulz na úvod kapituly br. Jeremiáš Kvaka, provinciálny minister rehole Menších bratov františkánov.

„Pozerať na minulosť s vďačnosťou vytvára priestor obzrieť sa, ako sme prežívali charizmu v provincii, akú tvorivú silu zo seba vydala, akým ťažkostiam musela čeliť a ako ich dokázala prekonať. Objavia sa pritom aj nezrovnalosti, ktoré súvisia s ľudskou slabosťou. Zo všetkého sa možno poučiť a každá vec sa môže stať výzvou ku konverzii.

Žiť súčasnosť s veľkým zanietením a pozorne počúvať, čo dnes Duch hovorí Cirkvi, čo hovorí našej provincii, aby sme tak mohli čoraz hlbšie žiť náš zasvätený život. Sme postavené pred otázku, či a ako sa necháme osloviť evanjeliom, „príručkou“ pre náš každodenný život a „návodom“ pre rozhodnutia, ktoré máme urobiť. Evanjelium je náročné a žiada, aby sme ho žili radikálne a úprimne.

Uchopiť budúcnosť s nádejou, ktorá sa však nezakladá na počtoch alebo dielach, ale na tom, do ktorého sme vložili všetku svoju nádej a pre ktorého „nič nie je nemožné“. Toto je nádej, ktorá nesklame a umožní zasvätenému životu aj v našej provincii naďalej „písať“ dejiny budúcnosti, na ktorú má byť zameraný náš pohľad, pretože sme si vedomé, že k nej nás pobáda Duch Svätý, aby s nami aj naďalej konal veľké veci.“  Uviedla v svojom príhovore sr. Pavla Tothová, provinciálna predstavená.

Úlohou kapituly bolo prehodnotiť duchovný, komunitný a apoštolský život provincie a dať jej nasmerovanie do ďalšieho obdobia. Zúčastnilo sa na nej 31 sestier slovenskej provincie. Svojou prítomnosťou sestry podporila aj generálna predstavená, sr. Monika Heuser a generálna asistentka sr. Margita Tušanová.