08 jan Prvá etapa prípravy 2012-2013 na 200. výročie narodenia matky Alfonzy Márie

Obsahom prípravy prvej etapy prebiehajúcej od 9. septembra 2012 do 9. septembra 2013 je spoznávanie dejín Alžbety Eppingerovej. Chceme sa zamerať na život našej zakladateľky, spoznávať jej dejiny, jej sociálne prostredie, jej osobu, jej životnú skúsenosť a jej rozhodnutia. Chceme sa zaoberať jej osobnosťou, lepšie ju spoznať a lepšie jej porozumieť.  Dobré poznanie ctihodnej matky Alfonzy Márie je predpokladom hlbšieho porozumenia charizmy, aby sme ju mohli podávať ďalej a tak poukazovať na jej aktuálnosť. Cieľom prípravy má byť získanie nového poznania a nového pohľadu.

List vedúcej Komisie pre prípravu jubilea:

Podrobný rozpis prvej etapy:

Stiahnuť prezentáciu

Popis loga jubilea:

Modlitba k 200-ročnému jubileu narodenia ctihodnej matky Alfonzy Márie: