09 jan Prvé sľuby

Dňa 15. júna sa v Banskej Bystrici uskutočnila slávnosť skladania prvých sľubov našich noviciek sr. Jozefy a sr. Moniky. Sv. omšu celebroval  Mons. Jaroslav Pecha, Th.D.  Po úvodných obradoch sv. omše,  sr. Jozefa a sr. Monika zložili sľub čistoty chudoby a poslušnosti do rúk provinciálnej predstavenej sr. Pavly. Generálnu predstavenú zastupovala sr. Margita, generálna asistentka za Slovensko.

sr. Jozefa a Monika sa zložením sľubov začlenili do našej kongregácie a stali sa naplno členkami nášho spoločenstva so všetkými právami a povinnosťami. Na záver sr. Pavla odovzdala mandát magistre junioriek sr. Šimone, ktorá bude pokračovať v úlohe sr. Ľudovíty a  sprevádzať sr. Jozefu a sr. Moniku v ich ďalšej formácií.  Na slávnosti sa  okrem sestier zúčastnili aj príbuzní, priatelia, a známi kňazi oboch sestier. Spolu sme chválili Pána, ďakovali mu za milosť ich povolania a prosili za  vytrvalosť a horlivosť  pre nich na ceste, ktorú si zvolili.