08 jan Prvé sľuby

Dňa 6. októbra sa v Banskej Bystrici uskutočnila slávnosť skladania prvých sľubov našej novicky sr. Gabriely. Sv. omšu celebroval administrátor Banskobistrickej diecézy Mons. ThDr. Marián Bublinec. Po úvodných obradoch sv. omše, sr. Gabriela zložila sľub čistoty chudoby a poslušnosti do rúk provinciálnej predstavenej sr. Pavly.

Na záver sr. Pavla odovzdala mandát magistre junioriek sr. Šimone, ktorá bude sr. Gabrielu sprevádzať v jej ďalšej formácií. Na slávnosti sa  okrem príbuzných, priateľov, kňazov,  a sestier z našej slovenskej provincie, zúčastnili aj sestry z Nemecka, keďže sr. Gabriela absolvovala svoj noviciát v jednej z nemeckých komunít. Spolu sme chválili Pána, ktorý aj dnes povoláva robotníkov na svoju žatvu a pre sr. Gabrielu prosili o milosť vytrvalosti na ceste, ktorú si zvolila.