22 jan Púšť uprostred mesta

Dňa 28.2.2015 sa v našom centre Salvator uskutočnila jednodňová pôstna duchovná obnova, ktorú viedli sr. Celina a sr. Monika.

Účastníci mali možnosť uvažovať a rozjímať nad odpustením a láskou cez biblický príbeh kajúcej ženy. Pripomenuli si, že bez odpustenia nedokážeme milovať a bez lásky nedokážeme odpúšťať.
Počas dňa ich čakali 3 impulzy, sv. omša, adorácia a zdieľanie v skupinkách.
Vytvorilo sa spoločenstvo, ktoré spoločne rástlo a navzájom sa povzbudzovalo.

Niekoľko myšlienok zo spätnej väzby účastníkov:

„Dnešná téma bola veľmi aktuálna, lebo každý z nás potrebuje odpustenie prijímať i dávať. Tieto chvíle ako tá dnešná sú pre mňa silou a podnetom žiť vo viere, aj napriek ťažkostiam a všedným problémom. A spoločenstvo je vždy povzbudením. Ďakujem, že nám dávate možnosť tu prichádzať a čerpať silu od Pána, nachádzať pokoj, silu, radosť a odvahu do ďalších dní. A že sa o nás tak dobre a milo staráte.“

„Chcem sa poďakovať za všetko, bolo tu veľmi dobré. Váš kláštor je oáza pokoja uprostred hlučného centra.“

„Ďakujem vám za usporiadanie tohto seminára. Človek tu odovzdá všetku dôveru Bohu a dá mu slobodu, aby konal.“