15 máj Púť na Svatý Hostýn

Sestry z komunity sv. Jozefa v Bratislave putovali 30. apríla 2018 na Svatý Hostýn, významné mariánske pútnické miesto na strednej Morave, v Olomouckej arcidiecéze a v Zlínskom kraji. Púť obetovali na rôzne úmysly, ako napr. za nové provinciálne a generálne vedenie a generálnu kapitulu. Cestou naspäť sme navštívili tzv. Květnú zahradu v Kroměříži.