20 feb Relikvia blahoslavenej matky Alfonzy Márie Eppingerovej v Kysuckom Novom Meste

V nedeľu 17. februára pribudla do Farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste relikvia blahoslavenej matky Alfonzy Márie Eppingerovej. Za blahoslavenú ju vyhlásili v septembri minulého roka. Pri svätej omši, ktorú celebroval dekan Peter Holbička, relikviu priniesli sestry z Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa so spoločnou iniciatívou miestneho laického spoločenstva. Dnes už blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová je zakladateľkou Kongregácie sestier Najsvätejšieho Spasiteľa i Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Pozostatky bl. Alfonzy Márie priniesli do Farského kostola svätého Jakuba v Kysuckom Novom Meste práve sestry z Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa. V závere sv. omše sa prihovorila prítomným provinciálna predstavená, sestra Grácia Kováčová: „Našou túžbou je, aby v tejto farnosti neboli len telesné pozostatky našej zakladateľky, ale aby sa tu nejakým spôsobom aj ďalej odovzdával duch našej blahoslavenej. Duch, ktorý sa prejavoval jej modlitbou, utrpením a mlčaním.“
Relikvia sa do farnosti dostala aj vďaka iniciatíve členiek laického spoločenstva, ktoré v Kysuckom Novom Meste pôsobí popri Kongregácii sestier Najsvätejšieho Spasiteľa už 6 rokov. Prednosti novej blahoslavenej nám priblížila sestra Ľudovíta, zodpovedná za laické spoločenstvo: „Vedela sa vcítiť do rozpoloženia chorých alebo nejakým spôsobom trpiacich ľudí, opustených alebo neprijímaných.“
Na slávnosti sa zúčastnili okrem laického spoločenstva a sestier Spasiteliek aj sestry z Kongregácie Božského Vykupiteľa pôsobiace v Žiline. Prítomní veriaci z oboch farností Kysuckého Nového Mesta vnímajú prítomnosť ostatkov bl. Alfonzy Márie za požehnanie pre celé mesto, farnosti, rodiny i pre každého, aby sa od nej učili niesť kríž a na jej príhovor vyprosovať si nové milosti, uzdravenie a pomoc.
Relikvia je uložená v špeciálnej skrinke, ktorá je v kostole na bočnom oltári vpravo.

Správu pripravil: Štefan Richtarik