02 jún „Rozžiarme hviezdy pokoja“

Ani pre deti z Krízového centra ADCH – KE to nebolo len motto tohtoročnej Misijnej púte detí v Obišovciach. Hviezdy nás sprevádzali našou púťou na zastaveniach, kde sme sa všeličo dozvedeli a dostali hviezdičku. Púť sme ukončili v kostole desiatkom sv.ruženca s duchovným otcom Michalom Škulkom. Potom sme sa už usadili a dali si výborný guláš. Popri oddychu sme sa pripravili na sv.omšu modlitbou s duchovným otcom Mariánom Kašajom. Slávením sv. omše sme s otcom biskupom Markom Forgáčom a mnohými kňazmi prežili nádherný čas s Pánom Ježišom.