26 júl Sestry najmladšej vekovej skupiny AG1 sa stretli v Bratislave

V druhej polovici júla sa konalo európske stretnutie sestier AG1 v Centre Salvator v Bratislave. Sestry z nemecko – rakúskej, slovenskej provincie a regiónu Francúzsko sa spoločne zaoberali   témou „Moje povolanie k svätosti v súčasnom svete ako sestry Najsvätejšieho Spasiteľa.“